BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:  ÔNG TẠ ĐỨC TOÀN

P.CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ : BÀ LÊ HOÀNG YẾN

TỔNG GIÁM ĐỐC: ÔNG TẠ ĐỨC TOÀN

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC : BÀ HOÀNG THU MÂY

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM DU HỌC: ÔNG PHẠM TIẾN CHIẾN

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ: BÀ LÊ THỊ LỆ THU

GIÁM ĐỐC ĐỐI NGOẠI: ÔNG LÊ HOÀNG THÔNG

GIÁM ĐỐC ĐÀO TẠO: PHẠM THỊ ÁNH TUYẾT

GIÁM ĐỐC KINH DOANH : ÔNG ĐỖ XUÂN TRƯỜNG

 

 

 

                                      

 

                                                                

 

0986 899 826